Henvisning

Klinikken er en privatklinik, og har ingen aftale med den offentlige sygesikring.

Det kræver derfor ikke en henvisning fra egen læge for at starte op i et undersøgelses- eller behandlingsforløb.

Opstart aftales telefonisk direkte med klinikken.

Kontakt og aftale om udredning og behandling kan ske ved

  • Henvendelse fra forældre
  • Henvendelse via forsikringsselskab, hvor der foreligger en samarbejdsaftale med klinikken
  • Henvendelse via kommunal instans

Hvis forældrene er skilt og har fælles forældremyndighed, skal begge forældre være enige og samtykke til en aftale om udredning og behandling.

Unge mellem 15 og 18 år har selvbestemmelse i forhold til ønske om henvisning, undersøgelse og behandling, dog i samråd med forældremyndighedsindehaverne.