Om klinikken

Min Baggrund

Jeg er uddannet læge fra Aarhus universitet i 1996 og har siden 2010 været speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri. Som speciallæge har jeg gennem årene arbejdet på flere børne- og ungdomspsykiatriske hospitalsafsnit i ambulatorium og sengeafdeling – bl.a. som klinisk overlæge.

Tidligere har jeg også arbejdet indenfor bl.a. voksenpsykiatrien nogle år.

Jeg har en kognitiv adfærdsterapeutisk uddannelse målrettet børn og unge samt erfaringer fra andre terapeutiske retninger.

Samarbejde med børn, unge og deres familier

I mit arbejde ligger jeg vægt på at undersøgelser, behandling , kommunikation og samarbejde foregår i en åben, tryg og tillidsfuld atmosfære, hvor jeg med min faglige viden og erfaring sammen med Jer og Jeres barn undersøger de udfordringer /vanskeligheder der måtte være og sammen ser vi på mulighederne for hjælp, støtte og behandling.

Det er vigtigt at en undersøgelse af Jeres barn kan bidrage til at skabe mening og øget forståelse af Jeres barns vanskeligheder, både hos Jer selv, Jeres barn og hos omgivelserne.

Jeres barn inddrages og informeres altid i tilpasset form om planer og beslutninger for undersøgelser og behandling. Det er vigtigt at Jeres barn føler sig tryg og inddraget.

Samarbejde med andre

Jeg lægger vægt på en helhedsorienteret udredning og behandling, hvor Jeres barn og I som forældre og familie er i centrum.

Det er vigtigt at netværket omkring Jer får den nødvendige viden om og forståelse for Jeres barns vanskeligheder, så I sikres relevant støtte og hjælp både i og uden for hjemmet, hvis der er behov herfor.

I forbindelse med udredning og behandling tager vi i samarbejde stilling til om og med hvem og på hvilken måde skole, kommune eller andre relevante instanser evt. skal orienteres og inddrages.

Supervision og undervisning

Jeg tilbyder

  • Supervision og vejledning til institutioner og skoler i forhold til børn og unge med børne- og ungdomspsykiatriske problemstillinger.
  • Undervisning om børne- og ungdomspsykiatriske diagnoser, udredning og behandling.

Faglighed

Jeg prioriterer faglig udvikling og efteruddannelse i form af kurser, supervision, sparring og samarbejde med erfarne kolleger. Jeg orienterer mig om ny og relevant forskning. Klinikkens udrednings- og behandlingsforløb foregår i henhold landsdækkende kliniske retningslinjer og anbefalinger.

Jeg er medlem af Lægeforeningen og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab (BUP.DK)