Priser

Prisen for en konsultation i klinikken er individuel og afhænger af hvilken type konsultation der aftales. De nøjagtige pristakster i klinikken følger regionens officielle takster for børne- og ungdomspsykiatrisk behandling.

Nedenstående link til Takstkortet  viser de aktuelle priser pr. konsultation og  svarer til det beløb, der refunderes efter hver konsultation for sygesikringsgruppe 2, fraset egenbetaling på ca 300 kr.

        Takstkort

Psykologiske undersøgelser afregnes med samarbejdspartneren.      

Priser for speciallægeerklæringer takseres i henhold til gældende takst fra lægeforening og er ikke refusionsberettiget.

Priser for længerevarende udredningsopgaver, observationer, deltagelse i netværksmøder og evt. hjemmebesøg aftales individuelt.

Du er altid velkommen til at rette henvendelse til klinikken enten telefonisk eller pr. mail for yderligere information.

Ved privat betaling sker betalingen efter hver enkelt konsultation

Ved konsultation via sundhedsforsikring eller aftale med kommunal instans sendes faktura direkte til forsikringsselskabet eller kommunen.

Afbud samt udeblivelse uden afbud dækkes ikke af evt. forsikring og faktureres privat. Afbud skal meddeles klinikken senest kl. 12.00 dagen før den aftalte tid, evt. kan besked lægges på telefonsvareren. Senere afbud eller udeblivelser bliver faktureret med 500 kr. pr. aftalt time.