Sygesikringsgrupper

Information til forældre

Hvis Jeres barn opstarter i et udrednings- eller behandlingsforløb i klinikken kan I skifte Jeres barn til sygesikringsgruppe 2, for at få størstedelen af udgiften refunderet.

Sygesikringsgruppe-skiftet skal finde sted senest 2 uger før 1. konsultation. I betaler i første omgang det fulde beløb for behandlingen og beløbet refunderes, på nær egenbetaling ved at rette henvendelse til Borgerservice.

Læs mere her   sundhed.dk

Hvordan skifter man sygesikringsgruppe

  • I kan som som forældre skifte Jeres barn til sygesikringsgruppe 2 på Jeres egen kommunes borgerservice eller kommunens hjemmeside. Der er kun behov for, at Jeres barn skifter gruppe.
  • Der vil typisk være en egenbetaling hos egen læge og vagtlæge på omkring 300 kroner pr. konsultation i den periode Jeres barn er i sygesikringsgruppe 2. Spørg hos din læge, så du kender betingelserne
  • Adgang til hjælp og behandling på sygehus foregår på samme måde, uanset om man er i sygesikringsgruppe 1 eller sygesikringsgruppe 2.
  • Man er bundet af sit valg i 1 år, hvorefter man kan skifte sit barn tilbage til sygesikringsgruppe 1 igen.

 Ekspeditionstiden på sygesikringsgruppe-skifte er ca 14 dage, og det skal være trådt i kraft inden første konsultation. Det koster ca. 200 kr. i gebyr at skifte sygesikringsgruppe.

Jeres barn får et nyt sundhedskort (gult sygesikringsbevis) med posten cirka 2-3 uger efter.

Jeg anbefaler, at I som forældre kontakter kommunen for at høre nærmere vedrørende ordningen.

Læs mere her

Borger.dk

Klik her for Lovgrundlag for refusion af sygesikringsdelen til gruppe 2 medlemmer.

Klik her for Bekendtgørelse om valgfri indplacering i sikringsgrupper, udstedelse af sundhedskort m.v.