Betaling

Betaling og pris for undersøgelses- og behandlingsforløb afhænger af om Jeres barn er i sygesikringsgruppe 1, sygesikringsgruppe 2, undersøges via en privat sygeforsikring (sundhedsforsikring) eller efter aftale med en kommunal instans.

Er Jeres barn i sygesikringsgruppe 1 , betaler I selv alle udgifter forbundet med konsultationer og kontakter i dit barns udrednings- og behandlingsforløb.

Det er muligt at få hele eller dele af udgifterne refunderet hvis

  • I melder Jeres barn ind i sygesikringsgruppe 2. Herved dækkes store dele af udgifter til udredning og behandling. I vil så skulle betale en egenbetaling på cirka 300 kr pr. konsultation.
  •  Jeres barn er forsikret via en privat sundhedsforsikring. Tal med Jeres forsikringsselskab om I har tegnet en sundhedsforsikring som har aftaler med “Klinik for børne- og ungdomspsykiatri” og hør hvilken ordning der gælder for Jeres barn og hvor stor en del af udgifterne ordningen dækker.
  •  Jeres kommune har indvilliget i at betale for udredning og behandling.

Betaling efter hver enkelt konsultation – Klinikken anvender mobilepay.

Læs mere om priser

Læs mere om sygesikringsgrupper og tilskud