Udredning og behandling

Klinikken tilbyder undersøgelse og behandling af en række børne- og ungdomspsykiatriske tilstande hos børn og unge i alderen 5-17 år.

 • ADHD/ADD
 • Autisme/Asperger
 • Depression
 • Angst
 • OCD (tvangstanker og tvangshandlinger)
 • Adfærdsmæssige – og følelsesmæssige forstyrrelser
 • Belastningstilstande

Udrednings- og behandlingsforløb tilpasses til det enkelte barn eller unge og familien. Inddragelse af familien er vigtig i både udredningen og behandlingen, og der lægges stor vægt på samarbejdet med hele familien i et undersøgelsesforløb.
Psykologisk undersøgelse (vurdering af intellektuelt /kognitivt funktionsniveau) vil ofte være nødvendig i forhold til udredningen af bl.a ADHD og autisme. Her vil der være behov for et samarbejde med PPR eller en psykolog.

Udredningsforløbet

Alle udredningsforløb starter med en 1. indledende konsultation hvor både I og Jeres barn skal deltage. Ved 1. konsultation taler vi om de aktuelle udfordringer Jeres barn har. Giver samtalen mistanke om en børne – og ungdomspsykiatrisk problemstilling, vil jeg komme med et forslag til et videre udredningsforløb af Jeres barn og sammen med Jer lave en skriftlig undersøgelsesplan.

Undersøgelsesplanen er en samlet plan for undersøgelsen af Jeres barn , som vil kunne indeholde forskellige typer af undersøgelser -eksempelvis en eller flere samtaler med Jer og Jeres barn , diagnostisk interview , lægeundersøgelse, observation, spørgeskema undersøgelser, evt psykologisk undersøgelse/testning og indhentning af relevant information fra andre instanser.

Et udredningsforløb afsluttes altid med en sammenfattende tilbagemelding til Jer og til jeres barn i tilpasset form, med information om undersøgelsens konklusioner og anbefalinger. Herefter kan der lægges en plan for behandling.

Målet med en behandling er at lindre Jeres barns symptomer og hjælpe Jeres barn til at opnå øget viden om – og mestring af egne vanskeligheder, for at få en bedre funktion og trivsel i hverdagen. Et vigtigt mål for behandlingen er også at I som forældre og familie får viden om -og forståelse for vanskelighederne. Det er vigtigt at I som forældre oplever, at I får viden og redskaber, som kan støtte og hjælpe Jeres barn med dets vanskeligheder.

 

Behandlingsmuligheder

Til Jeres barn

Efter udredningen kan en evt behandling igangsættes. Behandlingen kan være en kombination af både rådgivning og vejledning, terapi og medicinsk behandling til Jeres barn.

Klinikken tilbyder

 • Samtalebehandling i form af støttende samtaler.
 • Kognitiv terapi
 • Psykoedukation (viden om vanskelighederne)
 • Medicinsk behandling og opfølgning

Medicinsk behandling opstartes og følges i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger og gældende kliniske retningslinjer.

Til familien

Der er mulighed for samtaler og undervisning af familien, forældre og søskende. Klinikken tilbyder

 • søskendesamtale
 • forældrevejledning / forældresamtaler
 • familienetværksmøde

I alle udrednings- og behandlingsforløb gives løbende rådgivning og vejledning til Jer og jeres barn og evt andre relevante personer omkring Jeres barn, hvis vi aftaler dette.