Spørgeskemaer og erklæringer

Relevante skemaer og erklæringer udfyldes efter aftale med klinikken. Skemaerne/erklæringerne udfyldes digitalt og sendes til klinikken via sikker mail.

Før første konsultation anvendes tilsendt link til at sende de udfyldte skemaer/erklæringer via sikker mail til klinikken.

Ved efterfølgende konsultationer sendes de udfyldte skemaer/erklæringer via sikker mail gennem Patientportalen der tilgås med patientlogin.

Nederst findes en vejledning til at udfylde og indsende skemaerne/erklæringerne digitalt. Det er også muligt at printe skemaerne/erklæringerne ud, udfylde dem i hånden og medbringe dem til næste konsultation i klinikken, hvis der opstår problemer med at gøre det digitalt.

Oplysningsskema

Samtykkeerklæring

MDI spørgeskema (Major Depression spørgeskema)

ADHD-RS bedømmelsesskema

ADHD-RS (Adfærdsvurdering småbørn under 6 år)

ASRS- ADHD (Selvrapporterings-spørgeskema til unge og voksne)

Guide til at udfylde og indsende skemaer/erklæringer digitalt

Udfyld og indsend dokumenter digitalt til klinikken