Spørgeskemaer og erklæringer

Relevante skemaer og erklæringer udfyldes efter aftale med klinikken. Skemaerne/erklæringerne udfyldes digitalt og sendes til klinikken via sikker mail gennem Patientportalen der tilgås med patientlogin. Nederst findes en vejledning til dette. Det er også muligt at printe skemaerne/erklæringerne ud, udfylde dem i hånden og medbringe dem til næste konsultation i klinikken.

Oplysningsskema

Samtykkeerklæring

MDI spørgeskema (Major Depression spørgeskema)

ADHD-RS bedømmelsesskema

ADHD-RS (Adfærdsvurdering småbørn under 6 år)

ASRS- ADHD (Selvrapporterings-spørgeskema til unge og voksne)

Guide til at udfylde og indsende skemaer/erklæringer digitalt

Udfyld og indsend dokumenter digitalt til klinikken